Audit pro školy a veřejné výzkumné organizace

U školských zařízení dochází k ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření škol  s  ohledem na zákon č.306/1999 Sb.

Ve spolupráci s partnerskou organizací 2K CONSULTING s.r.o., která se úzce specializuje na  vzdělávací činnost pro mateřské, základní, střední a vysoké školy  spolupracujeme  na  auditech dotací a grantů z  OP VVV, OP Zaměstnanost,  Norských fondů atd. ,  kde provádíme finanční kontrolu  správnosti  vyúčtování dotace.

Veřejně výzkumná organizace zajišťují výzkum  financovaný z veřejných prostředků  v souladu se stanoveným právem  Evropského společenství. 

Veřejně výzkumné organizace dle zákona č. 341/ 2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích.  Dle zákona tedy veřejně výzkumné instituce jsou právnickou osobou a tedy i samostatnou účetní jednotkou.  Zde vyplývá povinnost dodržovat zásady a principy, na kterých je  postaven současný zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Veřejně výzkumná organizace je povinna   mít  ověřenou účetní uzávěrku auditorem.  Do  rejstříku  ve sbírce listin musí být zveřejněny účetní uzávěrky  a  zprávy auditora o jejich ověření.

V případě zájmu o využití našich služeb a více informací  nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím, e-mailu a  nebo telefonicky (viz kontakty)  a  domluvte  si osobní schůzku.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.