Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0603 ze dne 08. 07. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy pro příspěvkové organizace 

 • V přehledu Výkazy pro příspěvkové organizace se někdy nezobrazoval údaj ve sloupci kód. Opraveno.


Plánování

 • V soustavách plánů se nedoplnily hodnoty ze skutečnosti nebo plánů jiné soustatvy plánů, pokud byla jiná soustava plánů pro jiný rok. Opraveno.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.