Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0603 ze dne 17. 07. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy pro příspěvkové organizace 

 • V popisných údajích je pole Číslo kapitoly státního rozpočtu je doplněno o přehled s výběrem z číselníku kapitol státního rozpočtu.

 

 • V textové příloze je u delších vysvětlujících textů vidět konec popisu jednotlivých řádků - pokyny. 

 

 • V textové příloze je zrušeno tlačítko "aktualizace" na záložce číslo 3 a 4.


Finanční analýza

 • Finanční analýza, způsob ukazatele je výkaz. Neaktualizují se řádky, které mají nastaveno odkazy vzorcem. Opraveno.

 

 • Do distribučních ukazatelů finanční analýzy byly přidány vzorové ukazatele, které se použijí v sestavách a grafech v řízení peněžních toků.


Plánování

 • Do distribučních ukazatelů finanční analýzy byly přidány vzorové ukazatele, které se použijí v sestavách a grafech v plánování.

 Leasing

 • Při kopii předmětu leasingu se kopírovaly atributy:Hlavička předmětu leasingu: přímo navázaný dokument (smlouva), karta majetku, kontaktní jednání  Položky předmětu leasingu: vazba na fakturuOpraveno, tyto atributy se již nekopírují.


 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.