Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.0800 ze dne 01. 09. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty do KB
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Algoritmus aktualizace výkazů byl předělán tak, že využívá, kde to lze, dočasné tabulky. Tím se sníží možnost vzájemného uzamykání dat.


Výkazy pro příspěvkové organizace 

 • Příloha M. - export do xml. Někdy byly číselné údaje zpřeházené. Opraveno.
 • Rozpočet - nově je doplněno datum rozpočtu. Podle tohoto datumu se při exportu do XML určí měsíc a rok účetního období.


Finanční analýza

 • Jsou vytvořeny nové ukazatele pro soustavy plánů a řízení peněžních toků.
 • Do distribučních ukazatelů finanční analýzy byly přidány vzorové ukazatele, které se použijí v sestavách a grafech v řízení peněžních toků.


Plánování

 • Z jednotlivývh řádků plánů je umožněn pohled na řádky účetního deníku, které odpovídají skutečnosti.
 • Z jednotlivývh buněk plánů po měsících je umožněn pohled na řádky účetního deníku, které odpovídají skutečnosti.
 • Zobrazení grafu má nově možnost omezit přehled hodnot s grafem na jednu variantu. Když se nezadá, zobrazuje se pro všechny použité varianty.
 • Nový tiskový formulář pro plán

 


 

 
© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.