Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.1000 ze dne 31. 10. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Byl doplněn roční výkaz Přehled o peněžních tocích podle metodiky pro rok 2014.
 • Definice přílohy M byla upravena tak, aby se nenačítaly počáteční stavy, i když jsou omylem příjmy nebo výdaje na počátečních stavech zadány.

Výkazy a reporty

 • Výkazy a reporty, odkazy vzorcem.V případě odkazů na jiné výkazy se někdy po aktualizaci v daných řádcích zobrazí 0 - opraveno. V případě odkazu identifikátorem, pokud uživatel uvede identifikátor chybný, se pro daný řádek doplní 0 a výpočet pokračuje na dalších řádcích.

Finanční analýza

 • Opravena chyba při aktualizaci sestavy finanční analýzy, kdy nesouhlasí tídění databáze Helios Orange a temp databáze, když je v sestavě finanční analýzy i ukazatel typu výkaz.

Plánování

 • Pohledy na plány ze soustav plánů již nejsou závislé na vybrané skupině plánů.
 • Nové tiskové formuláře pro tisk plánů, české i slovenské. Tisk z přehledu hodnot plánu.

Datový sklad

 • Při exportu/importu databáze - fáze importu - se zakládá view TabFIADataDenikKumView dříve, než view TabFIAWarrantView > to končí chybou, neboť je v v podmínce WHERE view TabFIAWarrantView odakzován (a v tu chvíli neexistuje). Existují dva režimy - při generování nové databáze, což funguje O.K., VIEW se generují podle zadaného pořadí.Jiná situace je při  exportu/importu databáze - fáze importu - kdy se VIEW generují v pořadí podle abecedy. Pořadí generování VIEW je upraveno.Aby fungoval export/import databáze - fáze importu - kdy se VIEW generují v pořadí podle abecedy, musela být VIEW přejmenována z původních názvů:
  • TabFIADataSkladView
  • TabFIADataSkladKumView
  • TabFIADataDenikView
  • TabFIADataDenikKumView
  • TabFIADataMzdyView
  • TabFIADataMzdyKumView
  • TabFIADataPoklProdejView
  • TabFIADataPoklProdejKumView

na nové názvy:

 •  
  • TabFIAXDataSkladView
  • TabFIAXDataSkladKumView
  • TabFIAXDataDenikView
  • TabFIAXDataDenikKumView
  • TabFIAXDataMzdyView
  • TabFIAXDataMzdyKumView
  • TabFIAXDataPoklProdejView
  • TabFIAXDataPoklProdejKumView

Původní VIEW již nedoporučujeme používat, doporučujeme přejít na nová VIEW.© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.