Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.1100 ze dne 28. 11. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty + legislativní výkazy

 • Do slovenské verze byly přidány dvě sady definic výkazů účetní závěrky pro podnikatele a účetní závěrky pro mikro účetní jednotky. Každá sada obsahuje dva výkazy - súvaha a výkaz ziskov a strát. Oba výkazy je nutno propojit (ze súvahy se přiřadí výkaz ziskov a strát. Každá sada se tiskne společným formulářem. Též export do xml je společný.

Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Aktualizace výkaz PAP část X. je doplněna tak, aby se pro účet 321 dostaly doklady, které mají identifikátor veřejné zakázky.

Plánování

 • Bylo opraveno zobrazení plánů, pokud se otvírá z přehledu Varianty soustavy plánů. 


Datový sklad

 • Bylo opraveno zobrazování pohledů na data. Sestavy jsou nově samostatné pro přehledy datového skladu a pro přehledy pohledů na data.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.