Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.1102 ze dne 09. 12. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty + legislativní výkazy

 • Definice výkazu, řádek kde jsou odkazy vzorcem. V některých případech se počítaly na těchto řádcích hodnoty chybně.Opraveno.
 • Řádky výkazu, kde v běžném období je nulová hodnota a v minulém období je nenulová částka. Ve výkazu je nastaveno Nulové řádky = do úrovně 2. Když je aktualizace = individuální, zobrazí se i tyto řádky.Když je aktualizace = individální bez minulých, tyto řádky zmizí.Opraveno, řádky nezmizí.
 • Byla upravena definice slovenských výkazů.

Finanční analýza

 • Pokud není licence na datové sklady, v přehledu "Finanční analýza" BID 20606 - při snaze o použití rychlého filtru - pro textový řetězec - vyskočí chyba: Field 'SkupZbo' not found.Opraveno.

Plánování

 • Do přehledu Hodnoty plánu je přidána vazba na přehled Výkazy. Tím se dájí zobrazit např. čísla středisek, zakázek, nákladových okruhů a pod.


Datový sklad

 • V přehledu Datový sklad – pohled byla doplněna vazba na příslušnou definici Datového skladu.
 • V přehledu Datový sklad – pohled bylo zamezeno nechtěné aplikaci přednastavené sestavy z definice Datového skladu.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.