Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2014.1200 ze dne 29. 12. 2014

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty + legislativní výkazy

 • Upravena procedura pro export nových slovenských výkazů do xml. Dále je upravena definice súvahy a tiskové formuláře nových výkazů.

 

 • Upraveno frame Druhý výkaz v případě, že je licence pouze na legislativní výkazy.

 

 • Je doplněna funkcionalita drill down - ve zobrazení hodnot výkazů jsou přidány vazby První nadřízená úroveň až Sedmá nadřízená úroveň.

Účetní standardy

 • Opraveno kopírování textů výkazů


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.