Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.0010 ze dne 16. 01. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Odstraněna chyba s duplicitou řádků při aktualizaci výkazů, pokud jsou duplicitní řádky výkazu.
 • Byla upravena kopie dokumentu.

 


 

Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Při generování Období pro výkazy se automaticky přednabízí Období (rok).
 • Upraven export do XML přílohy.
 • Byl doplněn popis do asistentů přehledů Období pro výkazy a Popisné údaje.

 


 

 

 

 

 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.