Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.0100 ze dne 29. 01. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Akce místního menu Změna stavu el. podání byla přejmenována na Zrušení stavu el. odeslání a akce byla doplněna i do přehledů Legislativní výkazy a Výkazy a reporty. Do formulářů Legislativní výkazy a Výkazy a reporty byla doplněna záložka 5 - El. podání vč funkcionality informující o stavu elektronického podání.
 • Byla opravena definice slovenského Výkazu zisku a strát POD. V některých případech se nezobrazovala částka čístého obratu.
 • Dokumenty - povinná příloha byla aktualizována podle aktuální legislativy.

 


 

Datový sklad

 • Byly doplněny výchozí sloupce pro zobrazení v přehledech Datový sklad, Pohledy na data a Prvky dimenze.
 • Do přehledů Datový sklad - přehled, Datový sklad - přehled kumulativně a Datový sklad - pohled byla do místního menu doplněna nová akce Definice kontingenčních tabulek. Zobrazí se přehled kontingenčních tabulek vybraného přehledu, zde lze snadno definovat nové kontingenční tabulky nebo je editovat.

 


 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.