Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.0200 ze dne 26. 02. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Při kopírování výkazů se respektuje název 1 výkazu, pokud je zadán. Když na zdrojovém dokladu není název 1 výkazu vyplněn, doplní se jako doposud název definice výkazu.
 • Kopírování Vazeb řádků výkazů v přehledu Výkazy a reporty. Akce Vazby řádků výkazů je doplněna o hotkey Ctrl+Alt+V a rozdělena do submenu
  • Vazby řádků výkazů                  - odpovídá stávající akci pro definici vazeb řádků výkazů
  • Kopie vazeb řádků výkazů         - hromadná akce pro označené řádky. Z vybraného výkazu lze vazby řádků výkazů hromadně zkopírovat
  • Zrušit vazby řádků výkazů         - hromadná akce pro zrušení vazeb řádků výkazů

Finanční analýza

 • Do přehledu Sestavy finanční analýzy je přidán sloupec Pořadí. Do místního menu jsou přidány akce Nahoru a Dolů, pomocí kterých lze pořadí nastavovat. Hromadná aktualizace sestav finanční analýzy se řídí tímto pořadím. To se týká i hromadné aktualizace sestav finanční analýzy spouštěné jobem na SQL Serveru.
 • V přehledu Soustavy plánů, na Soustavě plánů tlačítko Zobrazit po měsících, zobrazí se přehled Plány po měsících. V tomto přehledu jsou nově pro číselné sloupce povoleny sumace.
 • Při kopírování Soustav plánů se nově kopíruje nastavení pouze pro kumulaci.
 • V přehledu plánů je akce Sumovat z nižší úrovně udělána jako hromadná.

Datové sklady

 • Přehled Datový sklad – přehled. Je opravena vazba na skupiny zboží 

Účetní standardy

 • Do přehledů Účtový rozvrh standardu a Vstupní účtový rozvrh standardu je pro akce kopírování účtových rozvrhů z předchozího období doplněna možnost kopírovat i externí sloupce. Externí sloupce určené ke kopírování se musí v přehledu uživatelských sloupců označit ke kopírování.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.