Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.0201 ze dne 10. 03. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • U slovenského výkazu ziskov a strát - účetní závěrka podnikatelů - se netiskne minulé období na ř. 1, sloupec minulé období.

Plugin Import plánů finanční analýzy a úroků leasingu

 • Neinportují se hodnoty z excelu do uzavřených plánů
 • Nastavení aktualizace z excelu lze nastavit hromadně na více plánů© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.