Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.0300 ze dne 20. 03. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • U slovenského výkazu súvaha je praven export do XML, korekce se exportovaly s chybným znaménkem.
 • U slovenských tiskových formulářů účetní zavěrky se netiskl e-mail. Opraveno.

Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Nová sada výkazů platných pro rok 2015
 • Nová sada příloh platných pro rok 2015
 • Na základě změny XSD schémat byl upraven formát exportů do XML u výkazů PAP
 • Na základě změny XSD schémat byly upraveny exporty do XML u výkazů PAP - IČO partnerů doplňováno nulami zleva na 8 míst. Vč. partnerů 111, 222, 333, 444,...
 • Pro nové výkazy nová sada kontrol© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.