Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.0500 ze dne 25. 05. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Přidána funkcionalita hromadného rozkopírování definic výkazů do jiných databází. Rozkopírování se provede pro označené definice výkazů a pro označené cílové databáze Helios Orange. Lze volit zda včetně přiřazených účtů (využije se, pokud jsou účtové rozvrhy stejné) nebo bez přiřazených účtů. 
 • Doplněn tiskový formulář k výkazu zisku a ztráty pro neziskové organizace o sloupec celkem.

Finanční analýza a plánování

 • Upraveny vzorové definice výkazů, aby odpovídaly řádkům českých statutárních výkazů v plném rozsahu.
 • K plánům a soustavám plánů lze navázat dokumenty.
 • Sloupec Systémové číslo v přehledu plánů byl udělán jako veřejný. Pro možnost využití v dataskopu.
 • Datové sklady - vyhodnocení skladů se nyní může provádět z hlediska nákladových středisek nebo skladů.

Přeúčtování režií

 • Když se nenaleznou poměry zjišťované dynamicky, dosadily se poměry = 1. Upraveno, aby se aktualizace zastavila.

Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Opraveny chyby v příloze A.4 - Vyrovnávací účet.

Účetní standardy

 • Při editaci vstupního účetního rozvrhu se nenabízí ihned daný účet, který je vyplněn. Jedná se o pole Číslo účtu 1 standard (vlevo dole). Opraveno.
 • Umožněn přesun dokladu do jiného čísla standardu. 
 • Aktualizace výkazů ve standardech neproběhne, pokud není vyplněn standard na definici výkazu. Doplněna příslušná hláška.
 • Při aktualizaci stavů účtů ve standardech se může zobrazit hláška: Existuje vstupní účet, který nemá priřazen účet standardu a je na něj účtováno - aktualizaci stavu účtu nelze provést ! Po tpotvrzení hlášky se zobrazí přehled těchto účtů.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.