Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.0508 ze dne 15. 07. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Ve slovenských výkazech pro podnikatele platné od 31.12.2014 jsou doplněny německé texty výkazů ve sloupci Text 3.

Výkazy pro příspěvkové organizace

 • V popisných údajích, záložka 5 - Výkazy pro příspěvkové organizace, je nové zaškrtávátko Použít partnera 444. Lze použít pouze pro organizace v konsolidaci. Ve výkazech PAP, kde jsou vyžadováni partneři pro konsolidaci, budou tuzemští rezidenti - partneři mimo konsolidaci - ve výkazech PAP označeni jako partner 444 - neidentifikovaný partner.

Přeúčtování režií

 • Aktualizace byla urychlena zejména v případě velkého počtu dimenzí.


Účetní standardy

 • Byl opraven přesun dokladů v operacích standardizace.© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.