Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.0800 ze dne 14. 09. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Opravena chyba ve Skupinách výkazů při akci Nový nebo Oprava. 

Finanční analýza - plánování

 • Aktualizace soustav plánů. Napřed se testuje, zda některý z výkazů není zablokován, pokud je, aktualizace se ihned ukončí.
 • Do soustavy plánů lze - podle nastavení struktury - přidat nový útvar, zakázku středisko, nákladový okruh nebo zaměstnance.
 • V soustavě plánů lze nastavit, aby se generovaly pouze výkazy bez plánů. Pro případ sledování skutečnosti, bez plánovaných hodnot. Použití matice s dimenzemi čas a truktura zůstalo, z matice lez otevřít hodnoty označeného výkazu.

Přeúčtování režií

 • Aktualizace byla urychlena zejména v případě velkého počtu dimenzí.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.