Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.1100 ze dne 25. 11. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Konsolidace
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Leasing

 • V souvislosti v kontrolním hlášením pro DPH byl do Skupin leasingu a do Předmětů leasingu přidán nový sloupec Nastavení pro limit kontrolního hlášení. Jedná se o pole se 3 volbami - Vždy nad limit, Podle částky a příjemce, Vždy pod limit. Na skupinách leasingu se jedná o přednastavení, přenáší se při zakládání nového předmětu do předmětu leasingu. Na předmětu lze nastavení změnit. Aktualizací předmětu se doplní na pohyby leasingu do nového sloupce Kontrolní hlášení do limitu. Zde je určeno, zda se jedná o pohyb patřící do detailních částí kontrolního hlášení A.4. nebo B.2. (neoznačeno) nebo do souhrnných částí kontrolního hlášení A.5. nebo B.3., doklady do 10 000 Kč vč. DPH příp. doklady bez DIČ odběratele.
 • V souvislosti s novelou slovenského zákona o DPH byl přidán nový sloupec (zaškrtávátko) Zvláštní úprava uplatňování DPH. Při účtování předmětů leasingu s označením Zvláštní úprava uplatňování DPH se i do účetního deníku dostane příznak Zvláštní úprava uplatňování DPH a nárok na odpočet DPH (příp povinnost odvést DPH) bude až k okamžiku provedení úhrady.

Konsolidace

 • Do distribuce byl uvolněn nový modul Konsolidace. Modul Konsolidace umožní sestavení konsolidované účetní závěrky podle národní legislativy nebo i podle jiných standardů, zejména IFRS. Sestavení konsolidované účetní závěrky je umožněno (v závislosti na míře vlivu vlastní organizace na jiných společnostech s majetkovou účastí) těmito metodami:
  • Plná metoda
  • Ekvivalenční metoda
  • Poměrná metoda 

            Detailní popis viz článek Nový modul Konsolidace v Novinkách.


Manažerské rozhraní

 • Do manažerského rozhraní bylu přidány nové funkce do skupiny Helios Controlling, které čerpají údaje z Datového skladu.
  • IQDSSKLADFAK - Vrací zvolenou sumu hodnot příslušného datového skladu (Typ datového skladu '''Sklady a fakturace''') za '''zboží a služby''' za zvolený časový interval podle organizací, zakázek, nákladových okruhů, vozidel a zaměstnanců. Záleží i na nastavení definice příslušného datového skladu - selekce a agregace.
  • IQDSPOKLPROD - Vrací zvolenou sumu hodnot příslušného datového skladu (Typ datového skladu '''Pokladní prodej''') za '''zboží a služby''' za zvolený časový interval podle organizací, zakázek, nákladových okruhů, vozidel a zaměstnanců. Záleží i na nastavení definice příslušného datového skladu - selekce a agregace.
  • IQDSDENIK - Vrací zvolenou sumu hodnot příslušného datového skladu (Typ datového skladu '''Účetní deník''') za zvolený časový interval podle účtů, organizací, zakázek, nákladových okruhů, vozidel a zaměstnanců. Záleží i na nastavení definice příslušného datového skladu - selekce a agregace.
  • IQDSMZDY - Vrací zvolenou sumu hodnot příslušného datového skladu (Typ datového skladu '''Mzdy''') za zvolený časový interval podle mzdových složek, zaměstnanců, zakázek, nákladových okruhů a vozidel. Záleží i na nastavení definice příslušného datového skladu - selekce a agregace.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.