Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2015.1231 ze dne 31. 12. 2015

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Konsolidace
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Leasing

 • Kontrolní hlášení do limitu
 • Na předmětu je pole s výběrem Kontrolní hlášení do limitu, kde je možno zvolit ze tří voleb:
  • Vždy nad limit
  • Podle částky a příjemce (výchozí nastavení, "automat")
  • Vždy pod limit
 • Na pohybech leasingu je atribut (zaškrtávátko) Kontrolní hlášní do limitu
 • Při nastavení na předmětu Kontrolní hlášení do limitu = Podle částky a příjemce: Pokud je do limitu (10 000 Kč vč, cena celkem vč. DPH), pohybech leasingu je atribut Kontrolní hlášní do limitu zaškrtnut. Posouzení záleží na účelu leasingu:
  • Leasing - posuzuje se za všechny pohyby celkem (za celou smlouvu). Týká se pohybů Rozpis splátek a Splátka mimo pořadí.
  • Splátky - dtto
  • Opakované platby. Na záložce 6 - Ostatní Předmětu leasingu je nové pole Opakované platby pro kontrolní hlášení posuzovat jednotlivě, zaškrtávátko, výchozí označeno. Když je označeno, posuzují se jednotlivé předpisy pro opakované platby samostatně, tj. každý pohyb zvlášť. Když nebude Opakované platby pro kontrolní hlášení posuzovat jednotlivě označeno, posuzuje se limit (10 000 Kč vč, cena celkem vč. DPH) pro všechny doposud vygenerované pohyby sumárně.
  • Časové rozlišení - bez funkcionality (časové rozlišení se netýká DPH)

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.