Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2016.010ze dne 29. 01. 2016

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Do distribuce byly zařazeny nové definice výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném a zkráceném rozsahu pro podnikatelské subjekty a pro nepodnikatelské subjekty včetně tiskových formulářů. Jedná se o výkazy platné pro účetní období, které započalo dnem 1. 1. 2016 nebo později. Rozšířil se počet znaků pro označení řádků výkazů.

 

 • V řádcích definice výkazu je akce místního menu Kontrolní přehled účtů, po jejímž spuštění se otevře Kontrolní přehled účtů. Zde je akce místního menu Zařadit účet na řádek, tuto akci lze spustit nyní hromadně, tj. lze označit více řádků s různými účty a zařadit je naráz na jeden řádek definice výkazu.

 

 • Přehled Popisné údaje, pole Účetní jednotka je rozšířen o novou volbu, nyní lze volit mezi mikroúčetní jednotkou, malou, střední a velkou účetní jednotkou.

 

 • Byla opravena chyba při aktualizaci přílohy v účetní závěrce, kdy se v některých odstavcích nedoplnily číselné hodnoty.


Výkazy pro příspěvkové organizace 

 • Soubor nastavení parametrů modulu Výkazy pro příspěvkové organizace je chráněn hashem.


Leasing

 • Pokud je na předmětu leasingu zadáno Číslo pro KH/KV, při generování faktur z pohybů leasingu se toto číslo přenáší do vygenerované faktury do pole Evidenční číslo daňového dokladu.

 

 • Byla opravena chyba při generování faktur z pohybů leasingu, kdy se v případě více číselných řad faktur a jiných dokladů oběhu zboží se stejným číslem chybně nabídlo pořadové číslo vygenerované faktury.

 


Účetní standardy

 • Soubory nastavení vzorového účtového rozvrhu standardu a čísla standardů jsou chráněny hashem.

 


Konsolidace

 • V přehledu Konsolidační operace je do místního menu přidána nová akce Stav. Lze nastavit stav označeného dokladu (dokladů) konsolidačních operací: běžný, počáteční a koncový stav.

 

 • V přehledu Konsolidační operace je do místního menu přidána nová akce Kopie, hotkey Ctrl+Alt+C. Označený doklad lze zkopírovat.

 © 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.