Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2016.010ze dne 11. 02. 2016

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Pro nové definice výkazů rozvaha a výkaz zisku a ztráty, nastaven příznak legislativní. Tím budou k dispozici i v legislativních výkazech.

 Legislativa

 • Přidány některé nové právní normy.

Příspěvkové organizace

 • Opravena definice přehled o peněžních tocích. Projevovala se chybou v XML souboru v položce A.II.4
 • Doplněny kontroly pro  přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu pro rok 2015.
 • Nová verze definice rozpočtu FIN SPO pro rok 2016.


Leasing

 • Opraveno generování faktur - číslování faktur a přenášení evidenčního čísla z předmětu do faktury.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.