Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Přeúčtování režií a Finanční analýza a plánování

Verze ze dne 5. 4. 2007


Výkazy

  • Oprava zobrazení řádků účetních dokladů z řádku výkazu. Pokud došlo k navázání údajů z jiných přehledů, nebylo možno zobrazit. Opraveno.

Přeúčtování režií

  • V dialogovém oknu Rozpouštění režií a přehledu přidán atribut Pouze podrozvaha. Toto pole označíte v případě, že se bude jednat o rozpouštění režií při použití vnitropodnikového okruhu účtování (většinou na podrozvahových účtech, odtud název pole). Nedojde k vystornování na původním číslu účtu, ale na účtu uvedením v poli Účet MD - rozpustit na a Účet Dal - rozpustit na. Na těchto dvou účtech tedy proběhne veškeré přeúčtování režií - storno i rozpuštění režie.

Finanční analýza a plánování

  • Distribuční ukazatele - do distribuce bylo přidáno cca 100 nových vzorových ukazatelů. Následující dvě úpravy souvisí s podporou hromadné definice těchto ukazatelů.
  • Akce Definice - doplnění řádků z výkazu je upravena jako hromadná - pokud jsou navázány členy ukazatele způsob Řádek z výkazu a číslo řádku výkazu je uvedeno v poli popis členu ukazatele, tak se touto akcí navážou příslušné řádky z výkazu na jednotlivé členy ukazatele. Jednomu členu ukazatele může být přiřazen pouze jeden řádek výkazu.
  • Nastav způsob členu ukazatele - touto akcí lze na označených ukazatelích hromadně změnit nastavení Způsob na všech členech ukazatele vybraných ukazatelů. Označíte příslušné ukazatele a spustíte akci Nastav způsob členu ukazatele. Otevře se dialogové okno, kde v poli Způsob nastavíte požadované nastavení Způsob členu ukazatele.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.