Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2016.010ze dne 29. 02. 2016

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Nová verze pluginu Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a banky. Doplněna časová kontrola písemnosti.
 • Při aktualizaci výkazů s rozpadem po účtech jsou v některých řádcích místo nul prázdné hodnoty. Upraveno, aby se vždy zobrazovaly nuly.
 • Oprava kopie řádku v dokumentech.

Příspěvkové organizace

 • Doplněna procedura pro export XML souboru rozpočtu FIN SPO pro rok 2016.

Datový sklad

 • Opraveny sloupce marží a obchodní přirážky v kumulativním zobrazení datového skladu.

Konsolidace

 • Vylepšena akce kopie dokladů.
 • Přidána akce Nastavení konsolidace, slouží pro počáteční nastavení přehledů Druhů konsolidačních operací a Položek.

 © 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.