Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2016.0301 ze dne 22. 03. 2016

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Slovenský výkaz ziskov a strát Čistý obrat je nastaven v definici na účty 60%. Přebytečné účty jsou z definice odebrány.

Příspěvkové organizace

 • Nové definice výkazů pro příspěvkové organizace pro rok 2016
 • Nové tiskové formuláře k výkazům pro příspěvkové organizace pro rok 2016
 • Nové přílohy k výkazům pro příspěvkové organizace pro rok 2016
 • K výkazům jsou upraveny nové formáty XML zpráv
 • V XML zprávách je doplněn název zahraničního partnera
 • Všem příspěvkovým organizacím je nastavena konsolidace státu
 • Pro výkazy PAP je nově povinná kontaktní osoba
 • Nový soubor nastavení výkazů pro příspěvkové organizace pro rok 2016

Plánování

 • I při zobrazení plánu tlačítkem zobrazit se napřed provede aktualizace skutečnosti

Leasing

 • Opakované platby (automatická fakturace). Počet splátek se nově hlídá od data první splátky a nikoli od data smlouvy.
 • Opakované platby (automatická fakturace). Ruční přiřazení úhrad. Byla odstraněna funkce automatického dohledání úhrad ve fakturách.

Konsolidace

 • Výkazy je možno nově nastavit po jednotlivých účetních jednotkách konsolidace (před provedením konsolidačních operací), což znamená, že se zobrazí nekonsolidované výkazy. Tyto je možno odkontrolovat na výkazy ze zdrojové databáze.
 • Opraveny vazby na přehledy Položky a Vlastní účtový rozvrh - doplněno Období
 • Opraven import vlastních účetních dat
 • Při testu databází se testuje, zda je v přehledu účetních jednotek založena mateřská organizace
 • Vylepšeno kopírování dokladů mezi roky
 • Rušení dokladů - doplněna hláška, pokud z dokladu vznikl doklad přeúčtování Intercompany

 


 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.