Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2016.0404 ze dne 29. 04. 2016

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Helios Controlling - Pomocný konsolidační přehled - převodový můstek

 • Byla uvolněna první etapa vývoje nové funkcionalitu dané legislativou - Pomocný konsolidační přehled - převodový můstek. Jedná se o funkcionalitu na licenci Pomocný konsolidační přehled. V Helios Controlling je po zakoupení licence k dispozici v Helios Controlling nový přehled Pomocný konsolidační přehled. Pod ním je přehled Struktura výkazů PKP. Akcí Nastavení výkazů PKP lze pro rok 2016 struktura výkazů PKP naimportovat, naimportují se výkazy PKP I. a PKP IV. Pro přískušné řádky lze akcí místního menu zobrazit účty, které mají být na příslušný řádek výkau PKP navázané. Co je třeba udělat v Helios Orange:

 

 1. Pořídit přístup na submodul Pomocný konsolidační přehled - kontaktujte obchodní oddělení Asseco Solutions, a.s.
 2. V přehledu Struktura výkazů PKP pro období (rok) 2016 spustit akci Aktualizace nastavení výkazů PKP, tím se přehled naplní.
 3. V účtovém rozvrhu pro období (rok) 2016 označit všechny účty a spustit akci Doplnění položek PKP.
 4. Na účtech, kde nedošlo automaticky k dohledání položky PKP, přiřadit položku PKP ručně, viz záložka 2 - Další úpade, pole Položka PKP.
 5. V účtovém rozvehu přes vazbu na strukturu výkazů PKP zobrazit sloupce Vzájemný vztah a Významná částka.
 6. Označit účty se zaškrtnutým sloupcem Vzájemný vztah. Hromadnou změnou těmto účtům nastavit povinnost účtovat na organizaci. Je zapotřebí pro správné sestavení výkazu PKP III.
 7. Označit účty se zaškrtnutým sloupcem Významná částka. Hromadnou změnou těmto účtům nastavit povinnost účtovat na organizaci. Týká se však pouze účtů navázaných na položku PKP, u které je možnost, že bude překročen limit 10% sumy aktiv netto. Je zapotřebí pro správné sestavení výkazu PKP V.
 8. Pro účty, pro které byla doplněna povinnost účtovat na organizaci podle předchozích dvou bodů, zkontrolovat, zda byla organizace (partner PKP) v deníku zaúčtována. Pokud ne, je zapotřebí organizaci doplnit.
 9. U rozvahových účtů (příp podrozvahových účtů) je třeba organizaci doplnit i do počátečních stavů. Zůstatek počátečního stavu rozdělit podle zůstatků pro jednotlivé organizace, nejlépe interním dokladem.

Leasing

 • Byla opravena chyba při generování platebního příkazu z leasingu, pokud byl název předmětu delší než 70 znaků. 

Plánování - soustavy plánů

 • Byla opravena chyba při doplňování nových útvarů, zakázek a nákladových okruhů v případě zadaného výběru útvarů, zakázek nebo nákladových okruhů.
 • Byla opravena chyba, kdy nebylo možno zadat variantu plánu pro porovnání.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.