Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2016.1000 ze dne 01. 11. 2016

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Pomocný konsolidační přehled

 • Do distribuce uvolněna plná verze submodulu Pomocný konsolidační přehled.


Výkazy, finanční analýza

 • Soubory pro distribuci, export a import definic výkazů, ukazatelů finanční analýzy, dokumentů a legislativy jsou převedeny do nového formátu (přípona souboru obsahuje navíc X). Export a import v Helios Orange je upraven na nový formát. Soubory definic výkazů, ukazatelů finanční analýzy, dokumentů a legislativy jsou nově distribuovány pouze v novém formátu. Soubory v původním formátu nelze importovat do nové verze Helios Orange!Soubory v novém formátu nelze importovat do původní verze Helios Orange.

Plánování

 • Opravena chyba, kdy se v Soustavách plánů, akce Aktualizace po měsících negeneroval poslední měsíc. Chyba se projevovala, pokud byly plány nastaveny na kumulaci.

Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Opravena chyba, kdy se do PAP XI nenačítají hodnoty.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.