Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

 

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2017.0200 ze dne 10. 02. 2017

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy


Výkazy a reporty

 • Nové verze příloh v účetní závěrce pro podnikatele ve smyslu novely vyhlášky č. 500/2004 Sb. Pro záverky za období počínající 1.1.2016. 
 • Byla opravena akce Kontrolní přehled účtů, který se spouští v definicích výkazů. Nedocházelo k upozornění, když se účet vyskytoval na 2 řádcích.

Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Rozpočet Fin-SPO - upraven formát XML správy ve smyslu změn balíčku XSD MF ČR.
 • PAP část XV. a XVI. - upraven formát XML správy ve smyslu změn balíčku XSD MF ČR.
 • PAP část XVII. upraven formát XML správy pro případ, že se v textu vyskytují znaky &, < a >.
 • Pro výkazy PAP doplněny chybějící tiskové formuláře.
 • Opravena kontrola pro výkaz Přehled o peněžních tocích.
 • Pro PAP část XVII. - vysvětlení - doplněna definice zprávy.

Pomocný konsolidační přehled

 • PKP část VI. Podle změn va balíčku XSD č. 34 MF ČR byly v rámci označení doplněny tečky na konci.

Leasing

 • Přehled předměty, akce aktualizace úhrad. Mohla se v procesním okně objevit hláška "Subquery returned more than 1 value. This is not permitted when the subquery follows =, !=, <, <= , >, >= or when the subquery is used as an expression." Opraveno.

Konsolidace

 • Importovaná účetní data - imprt při nastavení agregace skončil chybou. Opraveno.
 • Účetní jednotky - nebylo možno vybrat zdrojovou databázi, když byla nastavena stejná licence Heliosu.
 • Přehled Importovaná účetní data (BID 20787), akce Import z textového souboru - hláška Třída TDataModuleHeImportDenikKonsolidace (BID=9999) nenalezena v HeLCS.bpl. Opraveno.

 


 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.