Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2017.0202 ze dne 22. 02. 2017

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzyVýkazy pro příspěvkové organizace

 • Je opraveno generování XML zprávy rozpočtu Fin-Spo pro CSÚIS, kde se chybně generovaly pouze nenulové řádky. Nyní se generují všechny řádky rozpočtu.
 • V témže rozpočtu je upraveno zaokrouhlení průměrné mzdy na 2 desetinná místa.
 • Jsou doplněny nové kontrolní vazby ZQ_VVK030Q021_ZM_PAPK04 - 170 až 175. Platné od 1. čtvrtletí 2017.© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.