Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2017.1002 ze dne 16. 10. 2017

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      eReporty
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 


Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Nejde exportovat výkazy do xml. Opraveno.
 • Helios Controlling,submoduly Výkazy pro příspěvkové organizace a Pomocný konsolidační přehled Období pro výkazy. Akce místního menu Generovat výkazy1. Pole Název období pro výkazy má být disable2. Skupina výkazů se má předvyplnit aktuálně vybranou skupinou pro výkazy 3. Když se nevyplní pole Datum sestavení nebo Datum schválení, zobrazí se chybová hláška:Could not convert variant of type (Null) into type (Double)Opraveno

Leasing

 • Modul Leasing (předměty, pohyby a pohyby detail) byl rozdělen na přehledy Leasing, Opakované platby, Splátky a Časové rozlišení. Dialogová okna a akce místního menu v uvedených předmětech respektují účel. Ostatní přehledy zůstávají společné. 
 • V Leasingu v Opakovaných platbách - zadám pohyb, vyberu detaily pohybu, kde zadám částky, DPH apod. Uložím a nad řádkem opakované platby  použiju funkci Generovat opakované platby. Otevřu řádek, platby se vygenerují, ale u jednotlivých pohybů nejsou vůbec detaily. Jsou jen v celkovém přehledu Pohyby detail opakovaných plateb. Opraveno.
 • Leasing, označí se několik předmětů k úhradě. Mají stejnou menu, dodavatele, obě bankovní spojení. Akce Platební příkazy, Zahraniční platební příkaz. Otevře se přehled Přehled pohybů k vystavení platebních příkazů, akce Generování sdružených platebních příkazů. Opravena chyba, vytvoří se sdružený zahraniční PP.
 • Opravena chyba, kdy při výpočtu časového rozlišení alikvotně po dnech docházelo k rozpadu jednotlivých splátek - poslední splátka je vždy zaokrouhlení. 
 • Leasing, Předměty, u sloupce Cena je doplněna možnost součtování.
 • Bylo opraveno doplňování kurzu na pohyby předmětů leasingu, způsob Opakované platby. Platí pro nově generované pohyby. 

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.