Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2017.1015 ze dne 23. 11. 2017

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      eReporty
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 


Datový sklad - výkazy

 • Datový sklad - klady. Rozpad pouze po skupiných zboží, nikoli po jednotlivých registračních číslech. Výkaz, zdroj dat datový sklad, pouze po skupiných zboží. Po aktualizaci se nezobrazovaly hodnoty. Opraveno.

Leasing

 • Leasing, časové rozlišení. Časové rozlišení po dnech. Pokud byl první den prvním dnem měsíce, tak se poslední měsíc vygeneroval s nulovou hodnotou. Opraveno. 

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.