Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2018.0001 ze dne 19. 01. 2018

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      eReporty
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 


Výkazy a reporty

 • Výkazy pro podnikatele pro rok 2018
 • Pokud se na výkazu zaškrtlo pole Je období stavu, neobjevila se záložka pro přiřazení Období stavu. Opraveno.

Finanční analýza- datový sklad

 • Opravena chyba při zadávání vazby řádku definice výkazu na skupiny zboží, se po výběru skupiny tato nezobrazila ani nezařadila, a povede se to až na opakované otevření a znovu zadání řádku definice. Nezobrazily se po aktualizaci výkazu sloupce částka a množství, ani žádné hodnoty.

Plánování

 • Soustavy plánů - akce "Zobrazení po měsících", opravena chyba, kdy se zobrazilo okno s chybovou hláškou "Field 'IdFIACDefinice' not found."

Leasing

 • V opakovaných platbách, splátkách a čas. rozlišení nejsou vidět v Pohybech řádky Pohybů  detail. Opraveno.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.