Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy

Verze ze dne 29. 6. 2007


Výkazy

 • Slovenská legislativa - definice výkazu ziskov a strát a súvahy platných od r. 2007 + příslušné tiskové formuláře
 • Popisné údaje - nové vazby (souvisí zejména se slovenskou legislativou):
  • na osobu odpovědnou za účetní závěrku
  • na osobu odpovědnou za účetnictví
  • na osobu - statutární orgán
 • Výkaz - nová pole (souvisí zejména se slovenskou legislativou):
  • Datum schválení
  • Druh závěrky (řádná, mimořádná, mezitímní)
  • Stav výkazu (nezahájeno, zahájeno, sestaveno, schváleno)

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.