Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2018.0006 ze dne 28. 02. 2018

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      eReporty
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 


Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Tiskový formulář "Výkaz o rozpočtu nákladů a výnosů státních příspěvkových organizací a další doplňující údaje" byl zařazen do distribuce,

Finanční analýza

 • V Helios verze 3.0 se chybně zobrazovaly grafy finanční analýzy, pokud se setava otevřela vícekrát. Opraveno.

Plánování

 • Opravena chyba v Plánování, přehled Soustavy plánů, akce Přidat prvek struktury - nerespektovala se  struktura nastavená na soustavě plánů.
 • Opravena chyba v soustavách plánů, akce Zobrazit po měsících, kdy se zobrazila chyba:Field 'IdFIACDefinice' not found.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.