Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2018.0400 ze dne 11. 04. 2018

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      eReporty
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 


Výkazy a reporty

 • Přehled Výkazy a reporty BID 20611, akce Vazby řádků výkazů, submenu Kopie vazeb řádků výkazů, otevře se editor Zdrojový výkaz. Vyplní se zdrojový výkaz, tlačítko OK je zašedlé, neaktivní. Opraveno.

 


 

Finanční analýza

 • Vzorové definice datových skladů. I když je definice datových skladů jednoduchá, možná až tak jednoduchá, že užiavatelé nevěří, jak je to jednoduché, připravili jsme pro Vás vzorové definice datových skladů. V přehledu Definice datových skladů vybereta akci Aktualizace nastavení datových skladů. Do seznamu definic datových skladů se doplní těchto 9 vzorových definic datových skladů:
  • Stavy účtů - rozpad po org., útvarech a zakázkách  Účetní deník
  • Stavy účtů - rozpad po organizacích  Účetní deník
  • Stavy účtů - rozpad po útvarech  Účetní deník
  • Stavy účtů - rozpad po zakázkách  Účetní deník
  • Prodeje - fakturace  Sklady a fakturace
  • Příjem a výdej - sklady  Sklady a fakturace
  • Příjmy na sklad  Sklady a fakturace
  • Výdeje ze skladu  Sklady a fakturace
  • Pokladní prodej  Pokladní prodej

A nejen to - automaticky dojde k aktualizaci, vytvoří se příslušné kontingenční tabulky a přiřadí k definici datového skladu. Stačí pouze na definici datového skladu použít akci Zobrazit kontingenční tabulku a kontingenční tabulka se zobrazí.

 • Ukazatel má zaškrtnutý Útvar. Pokud se ukazatel uloží a otevře, tak se záložka 6-Útvary znovu nezobrazí. Opraveno.

 


Plánování

 • Když se v Helios Orange verze 3.x napočte soustava plánů akcí Generování výkazů a základních plánů a spustí se akce Zobrazení matice, tak Helios Orange spadne. Opraveno.

 


Konsolidace

 • Byla opravena chyba při importu dat účetního deníku z txt v konsolidacích.

 


eReporty

 • Opravena chyba, kdy se nastavení vazby u webového objektu neukládalo.
 • Při zadávání práv se nezapíše nastavení, opraveno.

 © 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.