Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2018.0500 ze dne 22. 05. 2018

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      eReporty
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 


Finanční analýza

 • Byla opravena chyba při použití rychlého filtru v přehledu hodnot finanční analýzy pi současném označení více řádků, která se projevovala hláškou např.: Filed 'Sloupec12' not found!

eReporty

 • Řada drobných vylepšení

 


 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.