Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2018.0507 a 3.0.2018.0507 ze dne 08. 06. 2018

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      eReporty
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 


Finanční analýza - datové sklady

 • Do definice datových skladů jsou přidány nové Způsoby období zobrazení: Týdny, Měsíce, Čtvrtletí, Pololetí (bez nutnosti definovat období zobrazení). Do atributu Datum se nastaví poslední den týdne, měsíce, čtvrtletí nebo pololetí.
 • Akce Aktualizace nastavení datových skladů, která definice datových skladů vygeneruje automaticky, je nastavena na Způsob období zobrazení - měsíce. 

Pomocný konsolidační přehled

 • PKP I - do XML se načítá minulé období ze sloupce 4 - btto místo ze sloupce 6 netto. Opraveno.
 • Když je licence pouze pro PKP, nelze přepínat skupinu výkazů. V definicích výkazů jsou vidět pole Období pro výkazy a Standard. Opraveno.

eReporty

 • Umožněno zobrazení detailu - "rozlik" - drilldown. 
 • Zapojeno zobrazení textových webových stránek.


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.