Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2018.0600 a 3.0.2018.00600 ze dne 27. 06. 2018

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      eReporty
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

 


Výkazy a reporty

 • Byla opravena chyba ve výkazech, pokud částky přesáhnou řád desítek miliard a je požadováno zobrazení na 2 desetinná místa, tak se při aktualizaci výkazu zobrazila chyba: Error converting numeric to data type numeric. 

 © 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.