Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2018.0900 a 3.0.2018.0900 ze dne 25. 09. 2018

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      eReporty
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy a úroků z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

Výkazy a reporty

 • Byla opravena chyba, kdy se po aktualizaci výkazů po měsících zobrazovaly nulové hodnoty.
 • Nové roční výkazy Údaje o poskytnutých garancích a Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Výkazy pro příspěvkové organizace

 • Nová příloha č. 5, která obsahuje Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru, které se vykazují ročně.

Datový sklad

 • U většiny dimenzí byla doplněna možnost "topování". Např. lze nastavit TOP 10 největších odběratelů, TOP 15 nejprodávanějšího zboží, TOP 20 největších nákladů. Ostatní "netopované" dimenze se seskupí do ostatních.

Účetní standardy

 • Aktualizován číselník standatrů IFRS.

Leasing - opakované platby

 • Při generování faktur z opakovaných plateb se přenášejí nově i daňové klíče nastavené na částech přehledu.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.