Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2018.1200 a 3.0.2018.1200 ze dne 31. 12. 2018

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      ePortal
  •      Obecný export do html
  •      Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy, úroků a definic výkazů z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

Výkazy a reporty

 • Plugin Import plánů finanční analýzy, úroků a definic výkazů z excelu byl doplněn o novou funkcionalitu Import definic výkazů z excelu.
 • Plugin Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky byl doplněn o možnost exportu výkazů platných od účetního období počínající 1.1.2018
 • Definice výkazu - obratové sestavy - refreš lze provádět bez ohledu na přiřazené výkazy, i v případě automatického doplnění účtů.

 


Výkazy pro příspěvkové organizace a PKP

 • Byly dopněny definice nastavení pro rok 2019
 • Je upravena příloha č. 5
 • Jsou přidány samostatné výkazy Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru a Údaje o poskytnutých garancích.

 


Plánování

 • V soustavách plánu, pokud je Minulé období nastaveno na 2 minulá období a zároveň není přiřazena varianta plánu pro porovnání, akce Aktualizace po měsících... naplní i sloupce pro předminulé období. Tj. lze mít plán a skutečnost např. pro rok 2019, kromě toho je možno zobrazit skutečnost i za rok 2018 a za rok 2017. Vč. příslušných sloupců rozdíl a procento.

 


 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.