Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

 

Verze Helios Orange 2.0.2019.0401 a 3.0.2019.0401 ze dne 09. 04. 2019

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Datový sklad
  •      ePortal
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy, úroků leasingu a splátek a definic výkazů z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

Výkazy a reporty

 • Pohled do účetního deníku z hodnot výkazu je nyní možný i ze součtových řádků.
 • Byla opravena aktualizace výkazů po měsících v případě, že nebylo zadáno minulé období.

Přeúčtování režií

 • Do pole Procento v editoru Přeúčtování režií je nově umožněno zadat 6 desetinných míst od 0,000001 do 100,000000.

Výkazy pro příspěvkové organizace a PKP

 • Garance a Projekty partnerství - do generování XML přidána kontaktní osoba.
 • Byl upraven editor hodnot rozpočtu. Pole jsou nově obecně pojmenována takto:

  Rozpočet rok X

  Rozpočet rok X + 1  

  Rozpočet rok X + 2  

  Rozpočet rok X + 3  


Leasing

 • Výpočet DPH z částky vč. DPH (výpočet "zhora") byl upraven ve smyslu novely zálona o DPH účinné od 1.4.2019. V podstatě bylo odstraněno použité koeficientů zaokrouhlených na 4 desetinná místa.
 • Byla opravena chyba ve všech přehledech leasingu (Leasing, Opakované platby, Splátky a Časové rozlišení), pokud se nástrojem nastav odstranil sloupec s vazbou na skupinu, kdy se zobrazila hláška: [SQL:4104,16] The multi-part identifier "VTabSTDLeaSkupinaTabSTDLeaPredmet.Ucel" could not be bound.

Plugin import plánů, úroků a definic výkazu.

 • Akce Import úroků je nově umožněna nejen v přehledu Leasing, ale nově i v přehledu Splátky.

 


 


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.