Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Verze Helios Orange 2.0.2019.0410 a 3.0.2019.0410 ze dne 17. 05. 2019

Seznam změn v modulech Helios Orange Seznam změn v pluginech Helios Orange
 • Účetnictví
  •      Legislativní výkazy
  •      Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  •      Výkazy pro příspěvkové organizace 
  •      Pomocný konsolidační přehled
  •      Výkazy a reporty
  •      Finanční analýza
  •      Plánování
  •      Datový sklad
  •      ePortal
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Konsolidace
 • Manažerské rozhraní
  •      Funkce pro Helios Controlling
 • Import plánů finanční analýzy, úroků leasingu a splátek a definic výkazů z excelu
 • Export rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro EPO a některé banky
 • Obarvení hodnot výkazů a finanční analýzy

Výkazy a reporty

 • V souvislosti s úpravou pohledu do účetního deníku z hodnot výkazu i ze součtových řádků - byla doplněna možnost volby, zda pohledy ze součtových řádků používat či nikoli. Kromě toho byl upraven i kontrolní přehled účtů, který nově nekontroluje součtové řádky.

Výkazy PKP

 • Do definic nastavení výkazů PKP byl doplněn příslušný záznam do tabulky verzí výkazů pro "výkaz příjmů a výdajů".Nyní se tak dělo pouze v případě, že se jedná o příspěvkové organizace, ale příjmy a výdaje posílají i jiné organizace.

Leasing

 • Bylo upraveno posuzování pro časové rozlišení od 1. dne v měsíci.© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.