Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy

Verze ze dne 30. 10. 2007


Výkazy

 • Plugin Tlač výkazov do PDF - Slovenská legislativa - výkaz ziskov a strát a súvahy platných od r. 2007 při tisku standardním způsobem nezaručoval to, že budou tyto formuláře úspěšně zpracovány scanováním na zařízeních daňových úřadů. Proto jsme doplnili o variantu Tisk výkazov do PDF. Výkaz ziskov a strát a súvahy se vytiskne ve formátu PDF na formulářích poskytnutých na webu Ministerstva financí SR. Je nutno nainstalovat plugin Tlač výkazov do PDF, který je ke zdarma ke stažení, viz Helios Orange, Nápověda, Stáhni z webu nejnovější verzi. Podrobnosti zde.
 • Vnitřní směrnice - Skupiny dokumentů byly doplněny o distribuční vzory vnitřních směrnic organizace:
  • Odpisový plán
  • Časové rozlišení
  • Zásady pro tvorbu dohadných položek
  • Zásady pro tvorbu a čerpání opravných položek
  • Pravidla pro používání kursu a přepočet z cizích měn na českou měnu
  • Dlouhodobý majetek a jeho evidence
  • Drobný majetek
  • Zásady pro tvorbu a čerpání rezerv

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.