Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Účetní standardy

Verze ze dne 7. 1. 2008

Verze Helios Orange 1.0.2008.0105


Účetní standardy

 • Nezobrazované druhy účetních dokladů. Nová zásadní funkcionalita. Byl zaveden druhý alternativní způsob, jak vybrané údaje z běžného účetnictví (např. účetní odpisy) nepřenášet do účetních standardů. V nabídce Účetní standardy, Období výkazu nový přehled Nezobrazované druhy účetních dokladů. V něm lze pro každé období výkazu nezávisle označit druhy účetních dokladů, jejichž doklady se nebudou přenášet do účetních standardů. Jedná se o alternativní metodu k metodě "storno - nový doklad".
 • Nové sloupce. Do přehledů Operace standardizace, Standardizace chronologicky a Standardizace přehled byly doplněny sloupce:
  • Autor
  • Datum pořízení
  • Změnil
  • Datum změny
 • Pohledy na účetní a třetí pohyby majetku. V přehledech Operace standardizace a Standardizace chronologicky přibyly dvě funkce místního menu:
  • Pohled na účetní pohyby majetku
  • Pohled na třetí pohyby majetku
 • Zobrazí se příslušný účtovaný buď účetní nebo třetí pohyb majetku, lze otevřít jeho detail. Funkce jsou aktivní pouze na pohybech, které vznikly účtováním z modulu majetek.
 • Kopírování vstupních účtových rozvrhů bez zakázaných účtů. V přehledu Vstupní účtový rozvrh standardu pro funkce místního menu Kopírovat rozvrh včetně druhého účtu, Kopírovat rozvrh a Kopírovat totožné rozvrhy byl doplněn dotaz Bez zakázaných účtů. Pokud tuto volbu označíte, bude se Vstupní účtový rozvrh standardu kopírovat z číselníku účtů bez zakázaných účtů.
 • Poznámka k dokladu. V přehledech Operace standardizace a Standardizace chronologicky přibyla nová funkce místního menu - Poznámka. Jejím spuštěním se otevře okno, do kterého lze napsat nebo zkopírovat libovolně dlouhý text.
 • Výkazy standardů - výběr účtů. V definici řádků výkazů standardů, druh řádků účty se při výběru účtů z účtového rozvrhu vstup nebo účtového rozvrhu standardu v těchto přehledech nabízela aktivní tlačítka Nový a Oprava. Bylo opraveno, tlačítka Nový a Oprava jsou v tomto místě neaktivní.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.