Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy a Finanční analýza

Verze ze dne 7.4.2006


Výkazy

  • Přehled výkazy - hodnoty výkazu, nabídka místního menu Účetní řádky - funkcionalita doplněna o to, že se účetní řádky zobr /azují v případě aktualizace sestav po útvarech, zakázkách nebo nákladových okruzích pouze pro zadané útvary, zakázky nebo nákladové okruhy.

Report do html

  • Report do html - Aktualizovat šablonu - dialogové okno Report do HTML i dialogová okna Navázaný výkaz a Navázaná sestava jsou doplněny o zaškrtávátko Aktualizovat šablonu. Je přednastavena hodnota "zaškrtnuto". Pokud nechcete, aby se šablona akcí Vytvořit soubory šablon přepsala, "zaškrtnutí" Aktualizovat šablonu zrušíte a tyto šablony při další aktualizaci zůstanou neaktualizovány. Použije se v případě, kdy si soubory šablon upravíte např. graficky (vložení obr /ázku, loga, úprava formátu rámečků, úpravy textů,...) a je nežádoucí tyto úpravy ztratit.
  • Report do html - Vytvořit soubory šablon - program si po prvním spuštění akce Vytvořit soubory šablon a výběru adresáře šablon tuto cestu pamatuje a při příštím použití ji automaticky nabídne, pokud fyzicky existuje.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.