Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy

Verze ze dne 18. 1. 2008

Verze Helios Orange 1.0.2008.0110


Výkazy

 • Definice a obnovení obratových sestav - byl upraven mechanismus doplňování součtových řádků. Kromě toho jsou doplněny v dialogovém oknu při tvorbě definice výkazu nové možnosti:
  • Bez podrozvahových účtů nebo naopak pouze za podrozvahové účty
  • Je možno omezit maximální délku účtu zobrazované na jednom řádku. Např. sestava s maximální délkou účtu pouze za 5 míst nebo za syntetiky a pod.
  • Pro výsledkové účty i volba jen za daňové účty nebo jen za nedaňové účty
  • Všechny dosavadní možnosti zůstaly zachovány.
  • Auktualizace obratových sestav vč. automatických toto nastavení respektuje
 • Názvy sloupců výkazu - Při generování nové definice výkazu se automaticky doplní názvy sloupců výkazu podle vybraného Druhu sestavy. Názvy se změní i při změně Druhu sestavy.
 • Přehled dokument - přehled dokumentů se přemístil ze záložky Dokumenty na konkrétní skupině dokumentů do samostatného přehledu Dokument. Přehled dokument se nalézá pod přehledem Skupiny dokumentů. Přehled je doplněn o funkcionalitu přepínání mezi Skupinami dokumentů obdobně jako např. Deník mezi Druhy účetních dokladů. O vybrané skupině dokumetů jste informováni na horní liště okna Helios Orange. Ostatní funkcionalita zůstala zachována.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.