Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy

Verze ze dne 10. 3. 2008

Verze Helios Orange 1.0.2008.0305


Výkazy

  • Nová definice výkazů podle legislativy platné pro rok 2008
    • Rozvaha v plném rozsahu pro podnikatelské subjekty
    • Rozvaha pro příspěvkové organizace
    • Rozvaha v plném rozsahu pro neziskové subjekty
  • Upravená definice pro povinnou přílohu - Pro podnikatelské subjetky v plném i zjednodušeném rozsahu

Podrobnosti viz: Změny ve výkazech a povinné příloze v roce 2008


© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.