Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy a Účetní standardy

Verze ze dne 06. 06. 2008

Verze Helios Orange 1.0.2008.0606


Výkazy

 • Druh sestavy Průběžné - do Definice výkazu - Druh sestavy přidány nové 2 volby:
  • Průběžné
  • Průběžné-kumulativní
  V obou případech se zobrazuje sloupec údajů za zvolené období a za období kumulativně od počátku roku. Má význam pro výsledovku. U nastavení Průběžné-kumulativní se navíc zobrazují hodnoty předchozího kumulativního období.
 • Číslo následného řádku - do definice výkazu - přehledu řádků byl přidán nový sloupec - číslo následného řádku. Slouží zejména pro kontrolní účely definice výkazu. Je to číslo součtového řádku, do kterého je daný řádek přičítán (případně odečítán). Pokud je odečítán, je číslo následného řádku se znaménkem - (mínus). Pokud by byl řádek součtován do více dalších řádků, budou uvedeny všechny následné řádky.
 • Sloupce Datum aktualizace a K aktualizaci - v Účetních výkazech, Dokument, přehled na záložce 3 - Odstavec jsou nové sloupce Datum aktualizace a K aktualizaci.
  • K aktualizaci - sloupec zaškrtávátko, označuje zda má odstavec tabulku a je určen k aktualizaci.
  • Datum aktualizace - pokud je odstavec k aktualizaci, datum poslední aktualizace.
 • Slouží i k případné detekci chyb - pokud aktualizace nedoběhne pro chybně zadaný vzorec, chyba je v prvním odstavci k aktualizaci, který nemá doplněn datum aktualizace.

Účetní standardy

 • Nová funkcionalita diskonty - umožnění diskontování (úročení) dlouhodobých pohledávek a závazků vč. možnosti je na úrovni účetních standardů účtovat. Popis v dokumentaci k Účetním standardům.
 • Kopírování názvu účtů standardů - Když je druhý název vstupního účtu prázdný, kopíruje se do účtového rozvrhu standardu název vstupního účtu.
 • Automatická aktualizace rozvrhů - nová konstanta v dialogovém oknu Standard. Lze použít pouze v případě totožných rozvrhů. Při jejím použití se automaticky aktualizují účtové rozvrhy. Uvedená aktualizace se spustí při aktualizaci výkazů standardů a aktualizaci stavů účtů standardů.
 • Automatická aktualizace kurzů - nová konstanta v dialogovém oknu Parametry. Při jejím použití se automaticky aktualizují kurzy standardů pro bilanční měnu. Uvedená aktualizace se spustí při aktualizaci výkazů standardů a aktualizaci stavů účtů standardů.
 • Dohledání kurzů - nové nastavení v dialogovém oknu Parametry. Možnosti nastavení:
  • Přesný denní kurz
  • Nejbližší předchozí
 • Při doplňování kurzů s v případě nastavení Nejbližší předchozí doplní i kurzy pro dny, kdy v běžném kurzovním lístku není kurz uveden (např. soboty, neděle, svátky)
 • Opravy akcí kopírování rozvrhů a nastavení stavu v operacích standardizace

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.