Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Přeúčtování režií a Finanční analýza a plánování

Verze ze dne 10. 10. 2008

Verze Helios Orange 1.0.2008.1010


Výkazy

  • Zobrazení výkazů v bývalé hlavní měně a v eurech - v souvislosti s přechodem na euro na Slovensku - pouze pro slovenskou legislativu. Na záložce 2 - Ostatní dialogového okna Výkazy je nové pole s výběrem Měna přechodu s volbami: - Hlavní měna - EUR - Původní měna - Bez přepočtu Hlavní měna - defaultní nastavení. Hlavní měna se určí podle posledního období výkazu, vše bude zobrazeno v hlavní měně EUR - vše bude zobrazeno v eurech Původní měna - vše bude zobrazeno v SKK Bez přepočtu - bude zobrazeno bez přepočtu podle měny v deníku daného období

Přeúčtování režií

  • Pořadí přeúčtování režií - do přehledu Přeúčtování režií byl přidán nový sloupec Pořadí a do místního menu akce Nahoru (Ctrl+UP) a Dolů (Ctrl+Down) pro nastavení pořadi. Toto pořadí určuje pořadí provádění jednotlivých předpisů přeúčtování režií při akci Hromadné přeúčtování režie, ať už spuštěné přímo z místního menu Heliosu nebo pomocí jobu SQL serveru. Toto pořadí je platné v rámci jedné skupiny přeúčtování režií. Proto předpisy přeúčtování režií, které na sebe časově navazují, zařazujte do stejné skupiny přeúčtování režií.
  • Přeúčtování režií M:N - je umožněno přeúčtování režiií i z více útvarů, zakázek, nákladových okruhů a organizací, nejen z jednoho, tzv. přeúčtování M:N. V dialogovém oknu rozpouštění režií je nové pole s výběrem Způsob vstup, kde lze nezávisle na nastavení dosavadního pole Způsob výstup (dříve se jmenovalo pouze Způsob) vybrat z voleb: - Útvary - Zakázky - Nákl. okruhy - Organizace
  • Přeúčtování režií "křížem" - je umožněno přeúčtování režií "křížem". Přeúčtovat lze v rámci těchto kombinací:  z útvarů nebo zakázek nebo nákladových okruhů nebo organizacína útvary nebo zakázky nebo nákladové okruhy nebo organizace. V dialogovém oknu Rozpouštění režií je nové "zaškrtávátko" Vícenásobný vstup. Po jeho označení a uložení je k dispozici nová záložka Rozpouštění režií detail vstup a podle vybraného Způsobu vstup lze zadávat více útvarů nebo zakázek nebo nákladových okruhů nebo organizací. Pokud není Vícenásobný vstup označen, zůstává v platnosti stávající funkcionalita.
  • Skupiny přeúčtování režií - vznikl nový přehled Skupiny přeúčtování režií, kde lze jednotlivé skupiny přeúčtování režií založit. V přehledu přeúčtování režií se dá přepínat mezi jednotlivými skupinami přeúčtování režií a předpisy přeúčtování režií lze mezi skupinami přeúčtování režií přesouvat.
  • Metoda účtování - stávající funkcionalita byla rozšířena na 6 možností metod účtování. Vzniklo nové pole s výběrem Metoda účtování s možnostmi: - Storno mínus, původní účet - Storno mínus, přeúčto 1 účet - Storno mínus, přeúčto 2 ucty - Storno Dal/MD, původní účet - Storno Dal/MD, přeúčto 1 účet - Storno Dal/MD, přeúčto 2 učty (Pole s výběrem Metoda účtování nahradila zaškrtávátko Pouze podrozvaha) Storno mínus - funkcionalita jako doposud - storno řádek se provede na stejné straně MD/Dal s opačným znaménkem Storno Dal/MD - nová funkcionalita - storno řádek se provede na opačné straně MD/Dal se stejným znaménkem Původní účet - storno se vždy provede na účet původního dokladu, přeúčtování na zadaném účtu (pokud je zadán) Přeúčto 1 účet - storno i přeúčtování se provede na zadaném účtu (pokud je zadán) podle strany MD/Dal původního dokladu Přeúčto 2 ucty - storno i přeúčtování se provede na zadaných účtech (pokud jsou zadány) s respektováním strany MD/Dal, přeúčtování podle strany MD/Dal původního dokladu, storno podle účtu na opačné straně.

Finanční analýza a plánování

  • Typ grafu - v dialogovém oknu Sestavy finanční analýzy bylo přidáno pole s výběrem Typ grafu, kde je možno volit z těchto možností: Linka (odpovídá stávajícímu zobrazení) Linka 3D - prostorové zobrazení Sloupce - sloupcový graf Sloupce 3D - sloupcový graf v prostorovém zobrazení Podle zvoleného nastavení se zobrazuje graf
  • Zobrazení sestav finanční analýzy v bývalé hlavní měně a v eurech - v souvislosti s přechodem na EURo na Slovensku - pouze pro slovenskou legislativu. Na záložce 4 - Poznámky dialogového okna Sestava finanční analýzy je nové pole s výběrem Měna přechodu s volbami: - Hlavní měna - EUR - Původní měna - Bez přepočtu Hlavní měna - defaultní nastavení. Hlavní měna se určí podle posledního období výkazu, vše bude zobrazeno v hlavní měně EUR - vše bude zobrazeno v eurech Původní měna - vše bude zobrazeno v SKK Bez přepočtu - bude zobrazeno bez přepočtu podle měny v deníku daného období

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.