Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Helios Orange - Změny ve verzi


Seznam změn v modulech Helios Orange - Výkazy, Finanční analýza a plánování a Účetní standardy

Verze ze dne 5. 5. 2006


Výkazy

  • Dokumenty - nový dokument Obchodní věstník - formulář pro zveřejnění údajů z účetní závěrky v Obchodním věstníku. Zahr /nuje vlastní nový dokument ve skupinách dokumentů a tiskový formulář. Jsou doplněny potřebné kódy na řádcích výkazů: výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, rozvaha v plném rozsahu a výkaz peněžních toků cash flow (pro podnikatelské subjekty). Dokument Obchodní věstník používá novou funkci @OV.
  • Opraveno spouštění aktualizace v dokumentech.

Finanční analýza

  • Plány - sestava finanční analýzy typ Plány nebo Plány vč. aktualizace skutečnosti, druh plánu Plán a skutečnost - při překročení maximálního počtu přiřazených plánů program ohlásí, že aktualizace nebyla provedena. Změněna hláška na: Počet přiřazených plánu je vyšší než maximální počet sloupců ! Akce zrušena !

Účetní standardy

  • Upravena kontrola na vyrovnanost bilance při spouštění roční uzávěrky

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.