Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

 • Účetnictví
  • Legislativní výkazy
  • Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  • Výkazy a reporty
  • Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html
  • Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  • Funkce pro Helios Controlling

Seznam změn v pluginech Helios Orange:


Verze Helios Orange 2.0.2012.0801 ze dne 23. 08. 2012


Výkazy a reporty

 • Skupiny výkazů. Přidán nový přehled Skupiny výkazů. Lze definovat libovolný počet skupin výkazů, každý výkaz patří do některé ze skupin výkazů. Cílem je zpřehlednit přehledy výkazů. Výkazy lze mezi skupinami přesouvat, skupiny lze přepínat.

 

 • Práva na skupiny výkazů. K novým skupinám výkazů a jim přiřazeným výkazům lze možno standardně nastavovat práva:
  • přístup ke skupině výkazů a k výkazům skupiny
  • práva aktualizace
  • práva přístupu k plánům určité skupiny

 

 • Pro definici výkazu s druhem sestavy změnové se někdy chybně zaokrouhluje na celé tisíce. Pouze v případě, že je minulé období Bez minulého. Opraveno.

Finanční analýza a plánování

 • Skupiny výkazů pro plány. Funkcionalita Skupin výkazů je společná i pro plány, práva lze nastavit samostatně..

 

 • přehled Plánování - akce Generovat plán je upravena jako hromadná.

 

 • Finanční analýza. Ukazatel filtr použitý v pohybech zboží s joinem na hlavičku dokladů zboží vykazoval chybu. Opraveno.

 

 • Finanční analýza. Přehled Období zobrazení. Akce místního menu začínající slovem: Generuj... Po spuštění akce přidán editůrek s názvem Generování období zobrazení, v editůrku dotaz: Povolit překryv Období zobrazení ? Tlačítka Ano, Ne, Storno. Když se stiskne Ano, vygenerovaná období se mohou překrývat s původními.

Datový sklad

 • Aktualizace ukazatele finanční analýzy založené na definici datového skladu pro mzdy - doplněno o napočítávání i pro dny kalendářní a pracovní a pro odpracované hodiny.

Leasing

 • Leasing - automatická fakturace (opakované platby). Když je zaokrouhlen pohyb, přenést zaokrouhlení i do vygenerované faktury. Doplněno.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.