Seznam změn v modulech a submodulech Helios Orange

Seznam změn v modulech Helios Orange:

 • Účetnictví
  • Legislativní výkazy
  • Přeúčtování režií
 • Helios Controlling
  • Výkazy a reporty
  • Finanční analýza, Plánování a Obecný export do html
  • Datový sklad
 • Leasing
 • Účetní standardy
 • Manažerské rozhraní
  • Funkce pro Helios Controlling

Verze Helios Orange 2.0.2012.0606 ze dne 21. 06. 2012

Seznam změn v pluginech Helios Orange:

 


Účetní standardy

 • Přehled Operace standardizace byl doplněn o importní tabulku a akci pro provedení převodu z této importní tabulky do přehledu Operace standardizace

Plugin import plánů finanční analýzy z excelu

 • Plugin import plánů finanční analýzy z excelu byl doplněn o možnost hromadného přiřazení dokumentu se souborem excelu. Kromě toho je možné nadefinovat v excelu sloupec s počátečními buňkami jednotlivých plánů.

Plugin Export SK výkazů do XML

 • Od 1.1.2013 je většina účetních jednotek na Slovensku povinna předávat výlazy výkaz ziskov a strát a súvaha pouze elektronickou formou prostřednictvím aplikace DR SR eDane. Nový plugin Export SK výkazů do XML zabezpečuje vytvoření souboru ve formátu *.XML, který se poté vloží do aplikace eDane, validuje a odešle ke zprácování na příslušný daňový úřad. Funkcionalita exportu je založena na standardním systému zpráv Helios Orange. Plugin Export SK výkazů do XML je zdarma ke stažení prostřednictvím Helios Store.

© 2003 - 2022 Inter-Consult, s.r.o. All rights reserved.